Ricky

Yamaha FJ 1200

Typ 3CV BJ 1988

mit 160 000 KM

+

Yamaha XS400 Cafe Racer

Joachim

Honda CBF 1000

ehemals FJ 1200 3YA

Bär

FJ 1200 Typ 1TX BJ 1986

 

 

 

 

Dirk

Yamaha YZF R1 RN12

ehemals

Yamaha FJ 1100

Typ 47E BJ 1985

Helmut + Ruth

Yamaha FJ 1200

Typ 3CW und Triumph

 

 

 

Norbert

Yamaha FJ 1200

Typ 1XJ

 

Igor

Yamaha FJ 1200

Typ 1TX + 3CW

44000 km

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen

Yamaha FJ 1200

Typ 3CW BJ 1990 

 

 

Bernhard

Yamaha FJ 1200

Typ 1WH BJ 1986 

 

Armin

Yamaha FJ 1200

Typ 3YA BJ 19-

 

Erwin

Yamaha FJ 1200

Typ 3CW BJ 1988

 

Sven

Yamaha FJ 1200

Typ 3CW BJ 1988 mit Pichler Verkleidung

82.000 km

 

Axel

Ehemals Yamaha FJ 1200

Typ 3CW BJ 1988

24.000 km